Borellelied

pdf

't is weer Borelle in Dranouter
en de winter moet nu weg.
We leggen het vier al aan zijn schenen
en hij krijgt zijn vooropzeg.

't Leven gaat herbeginnen,
de wereld krijgt een kleur.
De lente komt nu binnen,
vergeten is't malheur

Refr. (x2)

Komt alhier, alhier, alhier
die wilt Borelle vieren
Komt alhier, alhier, alhier
en vreest noch vlamme noch vier

't is weer Borelle in Dranouter
en we maken veel plezier.
We branden fakkels, eten koeken
met patakons en drinken bier.

De jonkmans gaan te vrijen
met meisjes snel en kloek
en 'doude staan te gapen
met vier in ulder broek!

Refr. (x2)

't is weer Borelle in Dranouter
er zijn zelfs vreemden aanbeland.
De belleman staat te vertellen
en de stropoppen staan in brand.

't Muziek speelt op een wagen,
de gevels zijn versierd.
En houdt nu op met zagen,
de lente wordt gevierd.

Refr. (x2)