Borellepoppen

De traditie wil dat wij op sommige hoeken van weilanden waar de wandeling voorbijkomt stropoppen in brand steken.

Vroeger deed men dit ter ere van de vruchtbaarheid. Vuur en rook moesten de boze geesten verdrijven en zorgden voor voorspoed voor de gewassen.

Heden kleden wij onze poppen aan en gaan wij telkens een gebeurtenis of persoon onder de aandacht brengen waar wij pogen de toeschouwers te laten nadenken over het aangebrachte thema. Zijn wij we kritisch, zijn we juist, kan het anders. Dat laten wij in het midden.


Bij elk thema hoort ook een vuurwerkje. Een vuurwerkje kan een gedicht, een spreuk, een gezegde of tekst zijn te ondersteuning van het thema.

Poppen foto1